Projektowanie-www.info.pl

Informacje i porady

Maszt, jako najważniejszy element takielunku.

Od wytrzymałości i sztywności masztu zależy nasze bezpieczeństwo na falach. Bardzo ważny jest również jego profil, a więc kształt przekroju poprzecznego. Maszt odgrywa bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o możliwość kształtowania grota oraz jego sprawność.

Jakie profile masztów są najpopularniejsze

Profile masztowe produkowane są ze stopów aluminium. To zadanie wyspecjalizowanych hut. Przekrój masztów bywa różny. Pojawiają się, zatem maszty o przekrojach kołowych i eliptycznych, ale występują także maszty o przekrojach parabolicznych lub prostokątnych.

Najnowsze badania wykazują, że tzw. cień aerodynamiczny stwarzany przez maszt przekłada się w bezpośredni sposób na sprawność grota. Na zawietrznej i nawietrznej grota powstaje swego rodzaju pęcherz powietrzny z wirem wewnątrz, który zakłóca opływ. Na wielkość cienia aerodynamicznego w znacznej mierze wpływa przekrój profilu. Okazuje się, że z największym cieniem mamy do czynienia w przypadku profilu prostokątnego. Mniejsze cienie stwarzają profile kołowe. Maszt o profilu parabolicznym jest pod tym względem najlepszy, bo cień jest najmniejszy.

Porównanie masztu z profilem parabolicznym i eliptycznym

Przeprowadzony został eksperyment, którego celem było porównanie dwóch modeli żagli z dwoma różnymi profilami. Jeden maszt posiadał profil paraboliczny, drugi eliptyczny. Wartości osi wzdłużnych i poprzecznych były przy tym takie same. Wyniki badań były jednoznaczne. Według nich maszt paraboliczny zakłóca opływ w zdecydowanie mniejszym stopniu, niż maszt eliptyczny. Jego wyniki są lepsze aż o 30%.

Doskonałe rezultaty może dać zamocowanie żagla na krawędzi masztu parabolicznego. Wyniki poprawiają się wówczas do około 50 %. Takie mocowanie sprawia, że opływ na zawietrznej stronie zestawu nie jest w żaden sposób zakłócany. Co prawda jednocześnie wzrasta długość i szerokość obszaru tzw. martwego powietrza na nawietrznej przymasztowej stronie żagla, jednak wir cyrkulujący się w tym miejscu nie wpływa w żaden istotny sposób zarówno na siłę aerodynamiczną, jak i opór żagla. Na pełno wymiarowym maszcie pojawiają się jednak komplikacje związane z połączeniem maszt-żagiel.

Maszt, jako najważniejszy element takielunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę