Projektowanie-www.info.pl

Informacje i porady

Przepisy BHP- co określają?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (w skrócie BHP), to zbiór przepisów i zasad, które mają nas uchronić przed wypadkami w pracy oraz przed chorobami zawodowymi. Przepisy te określają także to jakie warunki trzeba zapewnić pracownikom, by środowisko pracy było higieniczne. Podstawą prawną do szeroko rozumianych działań w zakresie BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy w tym zakresie znajdziemy też w kodeksie pracy.

Co regulują przepisy BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określają między takie aspekty jak wielkość, oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja oraz oznakowanie zakładu pracy. Przepisy BHP określają także to jak powinny być wyposażone miejsca pracy (jak powinny być wyposażone poszczególne stanowiska). Zasady te określają także, w jaki sposób korzystać ze sprzętu niezbędnego do pracy, ale także jakie pomieszczenia powinien zawierać każdy zakład pracy. Chodzi tu o szatnię, natrysk, jadalnie i inne. Kto czuwa nad przestrzeganiem prawa pracy, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy? To Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy którzy pracują w Państwowej Inspekcji Pracy dokonują kontroli miejsc pracy i nadzorują to, czy przepisy BHP są przestrzegane.

Szkolenia BHP- od strony prawnej

Polskie prawo przewiduje przeprowadzenie dwóch szkoleń BHP. Są to szkolenia wstępne oraz okresowe. Wstępne szkolenia zorganizowane są jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy a ich zadaniem jest to, by dostarczyć pracownikowi pewną wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem pracy. Szkolenie obejmuje zapoznanie pracownika z instruktażem ogólnym BHP, który powinien być tak prowadzony, by zapoznać pracownika z przepisami BHP, które są zawarte w kodeksie pracy. Instruktaż ogólny z zasad BHP muszą odbyć nowo zatrudnieni pracownicy, studenci, a także praktykanci. Instruktaż stanowiskowy BHP odbywa się już na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Ten instruktaż ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami, które występują na danym stanowisku, a także jak może się bronić przed tymi zagrożeniami. Szkolenie odbywa się poprzez rozmowę wstępną, a także pokaz i objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności. Odbycie szkolenia BHP powinno być zatwierdzone na piśmie. kursy bhp można odbyć m.in. w Warszawie, Krakowie, Kielcach.

Przepisy BHP- co określają?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę