Projektowanie-www.info.pl

Informacje i porady

Jak uzyskać certyfikat księgowego?

Posiadając wiedzę oraz umiejętności z dziedziny księgowości, można pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej. Otworzenie biura rachunkowego lub prowadzenie usług księgowych na zlecenie wymaga jednak posiadania specjalnego certyfikatu księgowego. Podpowiadamy dziś, w jaki sposób stać się jego posiadaczem. Istnieją trzy drogi do uzyskania certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ścieżka nr 1

Certyfikat mogą zdobyć osoby, które posiadają trzyletnią praktykę w księgowości oraz mogą pochwalić się wykształceniem wyższym magisterskim zdobytym na jednym z pożądanych kierunków. Najbardziej odpowiedni jest kierunek rachunkowość, ale certyfikat jest również w zasięgu wszystkich studiujących na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość. Warunkiem niezbędnym jest właściwy plan studiów i program kształcenia odpowiadający wymogom dla specjalności rachunkowość.

Ścieżka nr 2

Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku innym, niż rachunkowość wcale nie zamyka drogi do uzyskania certyfikatu księgowego. Wystarczy ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na uczelni uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Niezbędna jest oczywiście również wspomniana trzyletnia praktyka z zakresu rachunkowości.

Ścieżka nr 3

Wszyscy, którzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz dwuletnią praktykę w księgowości mogą starać się o certyfikat księgowy zdając egzamin, którego zadaniem jest sprawdzenie ich kwalifikacji z zakresu księgowości.

Aby przystąpić do egzaminu trzeba posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz móc korzystać z pełni praw publicznych. Osoba przystępująca do egzaminu nie może być też skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za:

  • przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów,
  • przestępstwa przeciwko mieniu,
  • przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu, pieniężnemu oraz papierami wartościowymi,
  • przestępstwa skarbowe.

Egzamin składa się z określonej liczby pytań testowych i zadań sytuacyjnych z następujących bloków tematycznych: rachunkowość, prawo podatkowe oraz ubezpieczenia społeczne i podstawy prawa cywilnego i gospodarczego. Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% z maksymalnej liczby punktów w każdym wymienionym bloku tematycznym.

Jak uzyskać certyfikat księgowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę